Bu lông hóa chất M10x130 cấp bền 5.8

12.000

  • Lực kéo : 10KN tương ứng với khối lượng 1 tấn
  • Lực cắt: 10KN tương ứng với khối lượng 1 tấn
  • Cấu tạo: Phần thân + Phần hoá chất
Không có sản phẩm xem gần đây