Bulong nở M20

38.000

Bulong nở thép M20 được hiểu là loại bulong có đường kính khoảng 20mm, đường ren 20mm với cấu tạo gồm 2 phần chính là phần thân cùng với lông đền phẳng và phần thân được bẻ cong theo chữ.

Không có sản phẩm xem gần đây