Bulong nở Ramset Trubolt

25.000

Bu lông nở Ramset Trubolt gồm có 4 phần chính: phần thân bulong + 1 đai ốc + 1 lông đền phẳng và phần áo nở ngắn có dạng 3 cánh. Bu lông nở Ramset Trubolt dùng để gắn 1 vật vào vật liệu nền là bê tông hoặc đá tự nhiên.

Không có sản phẩm xem gần đây