Bu lông lục giác cấp bền 4.8

40.000

Gồm 3 phần chính:

  • Phần bu lông: Được thiết kế với 1 đầu hình lục giác, phần thân được tiện thành đường ren.
  • Phần đai ốc: Là bộ phận rời thân bu lông, được dùng để lắp xiết vào thân bu lông.
  • Phần lông đền: Có thể là lông đền phẳng hoặc lông đền vênh, mục đích là tạo sự bền chặt cho mối liên kết.
Không có sản phẩm xem gần đây