Bu lông lục giác chìm đầu bằng

Liên hệ

Bu lông lục giác chìm đầu bằng là loại bu lông được sản xuất theo tiêu chuẩn DIN 7991
Cấu tạo của bu lông lục giác chìm đầu bằng đầu bằng:
  • Phần đầu bằng có dập lục giác chìm
  • Phần thân tiện ren …
Không có sản phẩm xem gần đây