Bu lông nở Fischer FWA

20.000

Bu lông nở Fischer FWA gồm có 4 phần chính: phần thân bulong + 1 đai ốc + 1 lông đền phẳng và phần áo nở ngắn có dạng 3 cánh. Bu lông nở Fischer FWA dùng để gắn 1 vật vào vật liệu nền là bê…

Không có sản phẩm xem gần đây