Bu Lông nở áo inox 304 M10x100

Liên hệ

  • Phần thân bu lông đường kính 10mm, dài 100mm
  • Đai ốc M10
  • Lông đền phẳng M10
  • Lông Đền vênh M10 
  • Phần áo nở dài bao trùm gần như toàn bộ thân
Không có sản phẩm xem gần đây