Bulong nở Fischer FAZ II

50.000

MÔ TẢ BU LÔNG NỞ FISCHER FAZ II Bu lông nở Fischer FAZ II gồm có 4 phần chính: phần thân bu lông + 1 đai ốc + 1 lông đền phẳng và phần áo nở ngắn có dạng 3 cánh. Bu lông nở Fischer FAZ II dùng để gắn 1 vật vào vật…
Không có sản phẩm xem gần đây