Bu lông nở Ramset Fix III

Liên hệ

Bu lông nở Ramset Fix III gồm có 4 phần chính: phần thân bulong + 1 đai ốc + 1 lông đền phẳng và phần áo nở ngắn có dạng 3 cánh. Bu lông nở Ramset Fix III dùng để gắn 1 vật vào vật liệu nền là bê tông hoặc đá tự nhiên. Sản phẩm được sản xuất tại Pháp

Không có sản phẩm xem gần đây