Bulong nở M8 (Tắc kê nở M8)

2.500

Bulong nở M8 là sản phẩm chuyên dụng được dùng nhiều trong lĩnh vực cơ khí và xây dựng. Với kết cấu đặc biệt, bulong nở cho phép tạo liên kết chắc chắn giữa các kết cấu khác nhau.

Không có sản phẩm xem gần đây