Bulong hóa chất M12x 160 cấp bền 5.8

16.000

  • Lực kéo : 20KN tương ứng với khối lượng 2 tấn
  • Lực cắt: 20KN tương ứng với khối lượng 2 tấn
  • Thông số trên được khuyến cáo khi dùng với bê tông cơ bản C20/25
Không có sản phẩm xem gần đây