Tắc kê nở 6

2.000

  • Kích thước chiều dài của tắc kê nở 6 là 6cm.
  • Cấp bền của tắc kê nở 6 là 5.6.
  • Lực phổ của tắc kê nở 6: dao động từ 200 – 400 Mpa.
  • Lực cắt của tắc kê nở 6: 652P.
  • Chiều sâu của tắc kê nở 6: 35 – 50mm.
Không có sản phẩm xem gần đây